BA BA GIỐNG MINH LANH

Địa chỉ: Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0977 691 633

Email: lanhbabast@gmail.com

Website: www.babaviet.com.vn